Ska jag betala vinstskatt?

Skatteverkets huvudkontor

Har du vunnit pengar på ett lotteri eller annat spel, baserat i Sverige eller utomlands? Då kanske du måste betala skatt på vinsten. Men det är heller inte säkert. Det beror helt enkelt på vilken typ av spel det rör sig om, och var i världen spelbolaget är baserat.

Enligt inkomstskattelagen är vinster i svenska lotterier inte skattepliktiga. Även poker räknas som lotteri, och därför behöver man inte betala skatt på vinster i pokerturneringar som arrangeras i Sverige. Om man däremot vinner pengar hos ett spelbolag som är baserat i ett annat EU-land, eller inom EES-området, behöver man inte betala svensk vinstskatt. Däremot kanske vinsten är skattepliktig i det land där spelbolaget är baserat.

Om spelet däremot arrangeras av ett företag i ett land utanför EU eller EES ska den beskattas i Sverige.

Hur hög är vinstskatten? Vinster som ska beskattas har samma skattesats som vanlig lön, och ska tas med i inkomstdeklarationen. Den som betalar ut vinsten ska också lämna en kontrolluppgift, precis som arbetsgivaren gör när det handlar om lön.